English website

Strong Together

Wat doet Sharing worlds


Sharing Worlds draagt bij aan Aids- en armoedebestrijding door zich in te zetten voor capaciteitsontwikkeling van kleine maatschappelijke organisaties en groepen in Tanzania.

We richten ons heel bewust op de verdere ontwikkeling van de capaciteit van vrijwilligersgroepen in de samenleving, omdat zij zelf het initiatief hebben genomen een belangrijke bijdrage proberen te leveren aan de verbetering van de positie en levens van kwetsbare groepen in de samenleving.

Door een proactieve benadering van deze vrijwilligersgroepen, door aan te sluiten bij wat zij doen en door ze te helpen hun kennis, vaardigheden, inzichten en contacten en daarmee hun mogelijkheden verder te ontwikkelen, kunnen we een blijvend verschil maken.

Capaciteitsontwikkeling is een proces van vele stappen, van geduld, van proberen, van leren van  fouten, van doorzetten en van focussen op je grotere doel; Aids- en armoedebestrijding voor kwetsbare groepen in de samenleving.


Hot news:
Pendo Maiseli, manager en medeoprichtster van Sharing Worlds Tanzania, komt in september 2014 naar Nederland

 

Sponsor nu makkelijke online!