English website

Strong Together

Kernwaarden


 

Sharing Worlds hanteert een aantal kernwaarden, dat richting geeft aan het werk van de organisatie.

Gelijkwaardigheid en diversiteit.
Sharing Worlds werkt vanuit een visie dat ieder mens gelijkwaardig is, rekening houdend met de eigenheid van het individu.
Binnen onze projecten richten wij ons op het vergroten van de mogelijkheden voor mensen om hun eigen keuzes te maken.

Eigen kracht als basis voor ontwikkeling.
Sharing Worlds gaat uit van de eigen kracht van mensen.
Binnen onze projecten stimuleren en ondersteunen wij mensen om vanuit hun eigen kracht mogelijkheden te creëren. Die bijdragen aan de verdere ontwikkeling, welvaart en gezondheid van zichzelf en anderen.

Betrokkenheid leidt tot verandering.
Sharing Worlds gelooft dat de betrokkenheid van mensen onderling de eigen kracht van mensen stimuleert en veranderingen mogelijk maakt.
Binnen onze projecten richten wij ons op het stimuleren van die persoonlijke betrokkenheid door mensen met elkaar in contact te brengen die iets voor elkaar kunnen betekenen.

 


Hot news:
Pendo Maiseli, manager en medeoprichtster van Sharing Worlds Tanzania, komt in september 2014 naar Nederland

 

Sponsor nu makkelijke online!