English website

Strong Together

Beloningsbeleid


Het beloningsbeleid van Sharing Worlds
Stichting Sharing Worlds wordt in Nederland geheel gerund door vrijwilligers.Zij vormen het bestuur en voeren de nodige werkzaamheden uit. Deze vrijwilligers krijgen hiervoor geen enkele vergoeding.

Sharing Worlds Tanzania heeft een bestuur bestaand uit Tanzaniaanse vrijwilligers. Zij krijgen hiervoor geen salaris echter wel een zeer geringe vrijwilligersbijdrage om hen te stimuleren dit vrijwilligerswerk naast hun dagelijkse werkzaamheden vol te houden. Daarnaast krijgt men een vergoeding voor de gemaakte kosten voor transport voor een vergadering en telefoonkosten.

De stafleden werkzaam bij Sharing Worlds Tanzania krijgen allen betaald conform de Human Resource policy van Sharing Worlds Tanzania. Dit zijn reële salarissen conform het opleidingsniveau, ervaringen en verantwoordelijkheden van de stafleden. Deze salariskosten worden betaald vanuit de financiering die Sharing Worlds Tanzania krijgt voor haar verschillende projecten uitgevoerd voor/met  verschillende partnerorganisaties. Alle stafleden zijn Tanzanianen.


Hot news:
Pendo Maiseli, manager en medeoprichtster van Sharing Worlds Tanzania, komt in september 2014 naar Nederland

 

Sponsor nu makkelijke online!