English website

Strong Together

Beleidsplan


Het beleidsplan van Stichting Sharing Worlds 2017per 1 januari 2017 is stichting Sharing Worlds na een zorgvuldige afbouw van haar activiteiten gestopt met al haar projecten in Tanzania.

De zusterorganisatie Sharing Worlds Tanzania gaat geheel zelfstandig door met haar werkzaamheden in Tanzania.

Alle bekende donateurs en sponsoren zijn in 2016 hierover op de hoogte gebracht.

Alsnog binnenkomende donaties worden teruggeboekt naar de donateur.

Resterende gelden op de bankrekening van de stichting zullen voor 1 juli 2017 zijn overgemaakt aan een ander goed doel dat vergelijkbare doelen nastreeft.

vervolgens zal de stichting worden uitgeschreven bij d Kamer van Koophandel en zal de bankrekening worden opgeheven.

 


Hot news:
Pendo Maiseli, manager en medeoprichtster van Sharing Worlds Tanzania, komt in september 2014 naar Nederland

 

Sponsor nu makkelijke online!