English website

Strong Together

Strategie


Sharing Worlds richt zich met name Hiv/Aids en armoedebestrijding door met nameĀ versterking van de Civil Society (de samenleving), door hierin verschillende maatschappelijke organisaties en groepen te helpen hun eigen capaciteiten verder te ontwikkelen. Hierdoor kunnen ze hun ondersteuning aan kwetsbaren in de samenleving beter uitvoeren en kunnen ze meer mensen bereiken.
De door Sharing Worlds ondersteunde maatschappelijke organisaties en groepen zijn allen werkzaam op het gebied van Hiv/Aids en/of armoedebestrijding in hun eigen gemeenschap.

Sharing Worlds ziet het belang van een sterke Civil Society om de vele problemen en vraagstukken van ontwikkelingslanden daadwerkelijk te veranderen. Regeringen en ontwikkelings-organisaties kunnen dit niet alleen. De kracht, kennis en initiatieven van mensen in de samenleving is hierbij hard nodig en van grote waarde. Door versterking van de Civil Society wordt deze ook mondiger en kan men meer invloed uitoefenen op het beleid en beslissingen van regeringen, ontwikkelingsorganisaties, bedrijven en organisaties in de private sector.


Sharing Worlds werkt aan versterking van de Civil Society door:

 • adviseren en begeleiden van kleine maatschappelijke organisaties en groepen bij de uitvoering van hun activiteiten en helpen bij monitoren en evalueren
 • coachen van deze organisaties en groepen bij de verdere ontwikkeling van hun organisatorische capaciteiten
 • bieden van aanvullende fondsen voor het uitvoeren van hun activiteiten voor hun doelgroepen
 • bieden van aanvullende fondsen voor activiteiten die een inkomen voor de organisatie kunnen brengen waarmee de duurzaamheid van de organisatie vergroot
 • toegankelijk maken van relevante informatie
 • helpen bij opbouwen van netwerken van mensen en organisaties en het onderhouden van netwerkcontacten
 • het adviseren bij de uitvoering van de activiteiten en helpen bij monitoren en evalueren van die activiteiten.

 

Enkele uitgangspunten voor het aangaan van een samenwerking met nieuwe maatschappelijke organisaties en groepen zijn:

 • de organisaties zijn op initiatief van de mensen zelf ontstaan
 • de organisaties hebben al een tijdje zelfstandig hun activiteiten uitgevoerd
 • de organisaties zijn bereid te leren en te ontwikkelen en daar tijd en energie in te steken
 • de ondersteuning geboden door Sharing Worlds is van tijdelijke aard
 • de organisaties blijven zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van hun activiteiten en ontwikkeling van hun organisaties. Sharing Worlds neemt deze verantwoordelijkheid niet over.


Hot news:
Pendo Maiseli, manager en medeoprichtster van Sharing Worlds Tanzania, komt in september 2014 naar Nederland

 

Sponsor nu makkelijke online!