English website

Strong Together

Werkwijze voor capaciteitsontwikkeling


  • Baseline. Alle organisaties die Sharing Worlds ondersteunt hebben een uitgebreide beoordeling van hun organisatiecapaciteit ondergaan. Voordat Sharing Worlds de ondersteuning start, zijn de sterktes en zwaktes van de organisaties zijn in kaart gebracht. De uitkomsten van deze beoordeling vormen de baseline (startpunt) van de ondersteuning aan de organisatie.
  • Prioriteitenstelling. De organisaties stellen na overleg met Sharing Worlds Tanzania zelf de prioriteiten vast, waaraan ze het eerst willen gaan werken.
  • Training. Sharing Worlds Tanzania verzorgt trainingen die aansluiten bij de behoeften van de organisaties.
  • Fondsen voor activiteiten. Deze worden geboden aan de organisaties om wat ze in de trainingen geleerd hebben in de praktijk te brengen. De activiteiten zijn gericht op ondersteuning van hun doelgroepen.
  • Fondsen voor het verwerven van eigen inkomsten. De organisaties worden ondersteund om activiteiten op te zetten en uit te voeren die een inkomen genereren voor de activiteiten van de organisatie zelf. Hierdoor wordt men minder afhankelijk van donoren.
  • Mentoring. Dit vindt zeer regelmatig plaats om de groepen in hun ontwikkeling te ondersteunen, aan te moedigen, te corrigeren, etc. Hiervoor brengen de stafleden van Sharing Worlds Tanzania regelmatig een bezoek aan de organisaties op hun werklocatie.
  • Monitoring en Evaluatie. Dit vindt plaats om de resultaten van de ondersteuning inzichtelijk te maken en om zonodig deze ondersteuning bij te sturen.
 


Hot news:
Pendo Maiseli, manager en medeoprichtster van Sharing Worlds Tanzania, komt in september 2014 naar Nederland

 

Sponsor nu makkelijke online!