English website

Strong Together

Studentensupport


Naast hierboven genoemde capaciteitsontwikkeling levert Sharing Worlds een bijdrage aan armoedebestrijding door het verzorgen van studentensupport aan jongeren.
Sharing Worlds levert studentensupport aan kansarme jongeren die geen andere mogelijkheden hebben om de middelbare school of een beroepsopleiding te volgen, maar daar wel de intellectuele of practische capaciteit voor hebben. Het gaat hierbij om jongeren die de lagere school goed hebben afgerond, maar niet geselecteerd zijn door de overheid om middelbaar onderwijs te volgen en waarvan de ouders of andere familieleden niet de mogelijkheid hebben te betalen voor dit onderwijs.


Hot news:
Pendo Maiseli, manager en medeoprichtster van Sharing Worlds Tanzania, komt in september 2014 naar Nederland

 

Sponsor nu makkelijke online!