English website

Strong Together

Meer over ondersteuning aan mensen met Hiv/Aids


  

Sinds 2005 zijn deze ARV’s gratis beschikbaar in Tanzania, maar de therapie is nog niet toegankelijk voor iedereen die het nodig heeft. Zeker in de afgelegen gebieden hebben mensen geen of beperkte toegang tot de behandeling. Naar schatting krijgt in 2009 55,6% van de mensen die ARV’s nodig zouden hebben ook daadwerkelijk deze medicatie.Goede toegang tot behandeling is noodzakelijk in de strijd tegen Aids. Mensen die Aids-remmers gebruiken blijven over het algemeen langer leven en hebben weer hoop voor de toekomst. Daarnaast heeft behandeling een preventieve werking doordat Hiv-geïnfecteerden die de medicijnen goed gebruiken minder snel het virus kunnen overdragen. Ze hebben door de medicijnen namelijk minder Hiv in hun lichaam.

Zolang de Aids-remmers nog niet voldoende toegankelijk zijn voor alle mensen met Hiv en Aids, zolang deze medicatie geen echte genezing biedt en zolang mensen zich niet tijdig laten testen op Hiv en dus pas met ernstige klachten naar de dokter gaan zullen er nog veel meer mensen ziek worden en ten gevolge van Aids overlijden. Dit vormt een zware last voor het al overbelaste en zwakke gezondheidszorg systeem waardoor veel mensen met Aids verpleegd en bijgestaan moeten worden door hun eigen familieleden of mensen uit de omgeving die zich het lot van deze mensen aantrekken.

DAAROM steunt Sharing Worlds initiatieven van mensen die ondersteuning en zorg bieden voor mensen met Hiv en Aids.

 


Hot news:
Pendo Maiseli, manager en medeoprichtster van Sharing Worlds Tanzania, komt in september 2014 naar Nederland

 

Sponsor nu makkelijke online!