English website

Strong Together

Meer over ondersteuning van kwetsbare kinderen


   

Veel van deze gezinnen komen in de armoede terecht met als gevolg dat zij onvoldoende geld voor de noodzakelijke zaken hebben als scholing, eten en medische zorg. Als beide ouders overleden zijn (soms zijn het al eenouder gezinnen), dan worden de kinderen bij familieleden, buren of vreemden ondergebracht. Als gevolg van de Aids-epidemie raakt het sociale vangnet en familiebanden overbelast en worden kinderen van het ene adres naar het andere gestuurd afhankelijk van waar wat geld is om voor de kinderen te zorgen. Steeds vaker komt het voor dat een wat ouder kind de zorg op zich moet nemen voor de jongere broertjes en zusjes.
Sommige kinderen worden dakloos, leven op straat en lopen het risico om in aanraking te komen met geweld, mishandeling, uitbuiting en prostitutie.
Een aantal van deze kinderen is ook zelf geïnfecteerd met Hiv, bijvoorbeeld bij de geboorte.

DAAROM ondersteunt Sharing Worlds kleinschalige initiatieven van mensen in Tanzania die zich richten op de opvang en ondersteuning van Aidswezen en andere kwetsbare kinderen.

 


Hot news:
Pendo Maiseli, manager en medeoprichtster van Sharing Worlds Tanzania, komt in september 2014 naar Nederland

 

Sponsor nu makkelijke online!