English website

Strong Together

Twee organisaties


Sharing Worlds bestaat uit twee organisaties. Ieder met een eigen bestuur en eigen verantwoordelijkheden, maar nauw verbonden met elkaar vanuit een gezamenlijke geschiedenis en samenwerkend ten behoeve van een betere wereld.

In Nederland is dat Stichting Sharing Worlds die zich met name bezig houdt met fondswerving, publicatie, wereldeducatie en inhoudelijke ondersteuning aan de zusterorganisatie in Tanzania.

In Tanzania is het de NGO Sharing Worlds Tanzania die zich richt op de uitvoering van de ondersteuning aan verschillende maatschappelijke organisaties en groepen werkzaam op het gebied van Hiv/Aids en armoede bestrijding. Om daarmee kwetsbare mensen in de samenleving een betere toekomst te bieden.

 

 

 

 


Hot news:
Pendo Maiseli, manager en medeoprichtster van Sharing Worlds Tanzania, komt in september 2014 naar Nederland

 

Sponsor nu makkelijke online!