English website

Strong Together

Umeaji


Umeaji project (2008 – 2010)

Het in 2008 gestarte UMEAJI project dat gericht is op met name de versterking van de capaciteit van Sharing Worlds Tanzania, wordt in 2010 afgerond.

Staf en bestuursleden werken in steeds grotere zelfstandigheid met de ontwikkelde methodes en middelen.

Samenwerkingsafspraken tussen zowel Sharing Worlds Tanzania en stichting Sharing Worlds hebben duidelijker vorm gekregen waarbinnen ieders verantwoordelijkheden duidelijk benoemd zijn.

en Sharing Worlds Tanzania heeft een duidelijkere plek ingenomen in de regio Dodoma en wordt herkent door andere organisaties en de lokale overheid.

Veel werk is in 2010 nog verricht op de verdere ontwikkeling van projecten van Sharing Worlds Tanzania waarvoor hopelijk spoedig financieel ondersteuning kan worden geregeld.

in november 2010 zijn de twee vrijwilligers van stichting Sharing Worlds  weer terug gekomen in Nederland.

Hun aanvulling op het team wordt in Tanzania voortgezet door drie nieuwe vrijwilligers van VSO.

 

Project periode:

November 2008- November 2010

 

Financiering:

Stichting Sharing Worlds en VSO

 


Hot news:
Pendo Maiseli, manager en medeoprichtster van Sharing Worlds Tanzania, komt in september 2014 naar Nederland

 

Sponsor nu makkelijke online!