English website

Strong Together

SAVER project


SAVER project  (2010)

Preventie van HIV/AIDS gaat over veel meer dan alleen het gebruik van condooms.

toch lijkt vaak de discussie zich alleen daar op te richten, en veel mensen haken daarop af tijdens voorlichtingsbijeenkomsten.

Om het bredere scala aan preventiemaatregelen onder de aandacht van een groot publiek te brengen is het SAVER concept ontwikkelt.

de letters staan voor:

S: safer practises (veilig vrijen, condoom gebruik, onthouding, omruil van gebruikte spuiten en naalden, veilig bloed gebruik etc)

A: access to medication (toegang tot Anti retrovirale medicatie die de ontwikkeling van HIV in het lichaam afremt en daarmee ook de besmettelijkheid verkleint en de levensverwachting van mensen vergroot.

V: Voluntary Counseling and Testing (het testen op HIV na eerst goed geïnformeerd te zijn)

E: Empowerment (versterken van voor HIV kwetsbare groepen met name vrouwen en meisjes zodat zij zich weerbaarder kunnen opstellen en zelf verantwoorde besluiten kunnen nemen)

R: Rights and responsibilities (rechten en verantwoordelijkheden van iedereen tav bescherming tegen HIV en behandeling)

 

Doelgroep:

- De doelgroepen en de staff van de verschillende partnerorganisaties van VSO in Dodoma regio.

- Het grote publiek op de World Aids Day manifestatie in Dodoma

 

Op twee locaties (Dodoma en Mpwapwa) zijn meetings georganiseerd om door mensen met HIV/AIDS het SAVER concept te laten uitleggen.

veel vragen werden gesteld en voor veel mensen was het nieuw om zo duidelijk over de voordelen van VCT en behandeling geïnformeerd te worden.

Deelnemers aan de meetings zijn geinformeerd waar men tercht kan voor het gratis counselen en testen op HIV.  Een groot aantal mensen heeft zich direct na de voorlichting laten testen op HIV op de locaties, door ervaren counselors die daar aanwezig waren.

 

Project periode:

Najaar 2010

 

Financiering:

Red Ribbon Fund VSO Tanzania

 


Hot news:
Pendo Maiseli, manager en medeoprichtster van Sharing Worlds Tanzania, komt in september 2014 naar Nederland

 

Sponsor nu makkelijke online!