Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /mnt/web304/b2/58/51920458/htdocs/SWF/blog/wp-includes/kses.php on line 932 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /mnt/web304/b2/58/51920458/htdocs/SWF/blog/wp-includes/kses.php on line 933 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /mnt/web304/b2/58/51920458/htdocs/SWF/blog/wp-includes/kses.php on line 932 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /mnt/web304/b2/58/51920458/htdocs/SWF/blog/wp-includes/kses.php on line 933 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /mnt/web304/b2/58/51920458/htdocs/SWF/blog/wp-includes/kses.php on line 932 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /mnt/web304/b2/58/51920458/htdocs/SWF/blog/wp-includes/kses.php on line 933 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /mnt/web304/b2/58/51920458/htdocs/SWF/blog/wp-includes/kses.php on line 932 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /mnt/web304/b2/58/51920458/htdocs/SWF/blog/wp-includes/kses.php on line 933

 
»
Z
I
J
B
A
L
K
«
Afscheidsspeech Lars
Nov 3rd, 2010 by Sharing Worlds

Wapendwa viongozi wa vikundi tofauti vinavyofanya kazi na SWT
Dear leaders of the different CSO’s working with Sharing Worlds Tanzania,
Wapendwa wafanyakazi na wanachama wa bodi
Dear staff and board members,
Wapendwa wafanyakazi wa kujitolea wa shirika Sharing Worlds Tanzania na VSO
Dear volunteers of Sharing Worlds Tanzania and volunteers of VSO,
Wapendwa marafiki
Dear friends

Leo ni siku ya kusema kwaherini badaa ya miaka miwili tuliyofanya kazi pamoja kwa kusikilizana, kuangalia, kuzungumza na kuchapa kazi
Today is the day to say kwaherini after a period of two years close collaboration with each other.
Two years of listening, observing, talking and hard working.

Ndani ya Miaka hii miwili tulipata changamoto nyingi na kwa pamoja tukafumbua utatuzi endelevu
Two intensive years in which we together faced challenges and in which we created together long lasting solutions.

Kwa miaka miwili tulijenga pamoja shirika letuna pia wabia, tukaongeza ujuzi wetu na maarifa pamoja na kushirikiana vizuri na wabia wetu
Two years of building together on our organizations, on our skills, our knowledge and our collaboration.

Kama mnakumbuka kabla ya Walter na mimi kuja Tanzania, tuliunda mradi na tukaupatia jina la Umeaji ambao tumetekeleza na nyinyi
As you may remember, before walter and I came to Tanzania we gave the work we were starting with you the name UMEAJI, in English germination.

Kwa sababu mradi huu ulikuwa wa kusaidia Sharing Worlds Tanzania , ambayo ilianza kama mbegu ndogo na kukua taratibu na kuwa shirika imara yenye uzoefu katika utekelezaji washughuli zake.
Because the plan was to help Sharing Worlds Tanzania, which was just started as a small seed which was put into the ground, to become a small but strong and healthy plant.

lakini huu mradi siyo kwa maendeleo ya shirika la sharing Worlds Tanzania tu, pia kwa wabia wake kuwajengea uwezo na kuendelea na shughuli zao za kimaendeleo.
But it was not only the development of Sharing Worlds Tanzania we were looking for, it was also to help you as partner organizations, to develop further, to grow and to become stronger.

Nikitazama kipindi cha nyuma cha miaka miwili, kwa ujasiri naweza kusema kwa pamoja tumeshinda na kuwa na nguvu zaidi kama huduma bora,msaada kwa walengwa wafuatao,watoto yatima,watu wanaoishi na virusi vya ukimwi,vijana na watu wazima wanaopenda kuboresha maisha yao na kujikinga na virusi vinavyosababisha ukimwi pamoja na wanafunzi wanaopenda kuendelea na masomo
Looking back to the past two years, I can say with confidence together we succeeded.
We all became stronger.
Stronger to give a better service and support to the people who need it. The OVC, PLHA, the youth; girls, boys, men and women who want to make a future which is not influenced by HIV, and students which hope by study get later a good job.

kama mnavyojua shughuli zetu kama mashirika zinawahusu wao.
All our work is about them.

Nguvu na bidii zetu(Sharing Worlds Tanzania,Tumaini, Shdepha, Mwangaza, Mapinuzi, na vikundi vingine ) tunahitaji kuleta badiliko kwa maisha ya walengwa wetu; watoto wenye mazingira magumu, vijana, watu wazima na wazee, tunaowafanyia kazi.
All our efforts, if it is Sharing Worlds Tanzania, TWG, shdepha or Mwangaza, it should be focused to bring a positive change in the lives of our target groups;the kids, the youth, the adults and the wazee we are working for.

Tukishaleta mabadiliko chanya hapo ,tunaweza kusema tumefanikiwa sana katika ka shughuli zetu
Only if we really make a positive change in their lives we can say we are successful.

Ndani miaka hii miwili na weza kusema tumeona mabadiliko bora kwa walengwa wetu na kuyasikia kwa watu tulipokuwa tunazumgumza
I can say we saw positive changes , we heard it from the people when we talked with them.

Pamoja na hayo tutahitaji kuendelea kwa nguvu zaidi kwani mahitaji ni makubwa na idadi ya walengwa inaendelea kuongezeka.
but we all together still have a lot of things to do because the needs are big , and the numbers of people who need your support are big also.

wapendawa marafiki
Dear friends

kama raisi Baraka Obama alivyosema, yes we can, ndiyo tunaweza, au pamoja tunaweza. Kama mjuavyo kuna methali isemayo Umoja ni nguvu na utegano ni udhaifu.
As Baraka Obama said, yes we can, or together we can.
Together we are much stronger, than when we try to do things on our own.

kama tutachukua majukumu, kuwajibika kuwa wambunifu na kazi yetu, pamoja tutaleta tofauti na mabadiliko kwa walengwa
When we all take our responsibility for the work we do, together we can make a difference. Things can change.
When we believe in our goals, when we believe that together we can change the world, when we continu totake our responsibilities,and when we are creative, we can make a difference.

Mlianza vikundi vyenu kwa sababu mliona mahitaji kwa walengwa wenu bila kushawishiwa na mtu yeyote au taasisi.
You started your organizations, you took the initiative because you saw what was needed.

Ningependa kuwa shauri muendelee na moyo huo na kutafuta mbinu mbadala ya kuleta maendeleo
I want to say to you, keep the initiative, keep looking for alternatives and possibilities and create what is needed to make a difference.

Wapendwa marafiki wa vikundi, wapendwa marafiki wa sharing worlds tanzania, wapendwa wafanyakazi wa kujitolea,mpendwa bwana MAJI na nyinyi nyote ninasema asanteni sana kwa imani, uhodari na ushirikiano mkubwa mlionipa kwa kipindi hiki cha miaki miwili.
Dear friends of the groups, dear friends of Sharing Worlds Tanzania, dear new volunteers, dear Walter, all of you I want to thank for the trust, the courage and the great collaboration for the past years

ningewaomba tuendelee kuwa pamoja na kufanya kazi zetu pamoja kwasababu tuna nguvu………. pamoja
Let us stay close together and work together because tuna nguvu pamoja

Afscheidsspeech Walter
Nov 3rd, 2010 by Sharing Worlds

Habari za mchana? Ninapenda kuzungumzia kidogo kufanya kazi miaka miwili kwenye shirika la Sharing Worlds Tanzania. Samahani lakini bado kiswahili changu ni kibaya sana, kwa hiyo nilimuuliza Paulo kunisaidia kutafsiri. (How are you this afternoon? I like to talk a little about 2 years working for Sharing Worlds Tanzania. I am sorry but still my Swahili is very bad, so i asked Paulo to help me translating)

I am not really someone who loves to speech so msikonde do not worry, I will keep it short. But there are some things I really want to share with you.

During two years in Tanzania I have mostly worked on the office of Sharing Worlds. Started behind Rose Cafe in a duka space, later in the office behind the soko and now here in the SNV building. It is grown that I worked especially on finance and ICT. Beside of that, less visible here in Tanzania but not less important, I worked to keep the contact with the sponsors in The Netherlands. I have made newsletters on paper, the so called E-habari which is a newsletter by email and several websites.

In the beginning I worked together with Pendo and Gasper and of course Lars. Gasper was and will always be the roots of Sharing Worlds in Tanzania. Without him it was impossible for Lars to start Sharing Worlds.

Soon Pendo became the driving force of Sharing Worlds Tanzania. And it is great that the driving force of Sharing Worlds is a woman. A very strong woman, who was even able to study beside of the busy and demanding work of Sharing Worlds.

Since short the team of SWT is extended with Geofrey who adapted very fast and became a good addition for the organisation.

And let’s not forget our volunteers Sam and Aloyce who take care that a lot is going smooth on the office.

Also I worked together with the board, although a little bit more on a distance but that is the role of the board. Especially I want to mention Salawi, our chairperson who was and is important for the stability of SWT. But of course also Upendo, again a strong women, who is now the treasurer, Mary one of the founder members of Sharing Worlds Tanzania and former secretary. Elton who is growing more and more in his role as secretary and Yesse who give us great support especially on Human Recourses.

And last but for sure not least I worked together with Paulo.
Na mwisho napenda kusema nimefanya kazi pamoja na Paulo
We even worked together on one desk, which we often called the financial department and the ICT department.
Kwani hata pia tulifanya kazi kwenye meza moja,ambayo mara nyingi tulikuwa tukipaita kitengo cha fedha na tekinolojia ya habari na mawasiliano.
It is really thanks to you that SWT could implement a clear and strong financial system.
Ni shukurani kubwa sana kwako kuwezesha SWT kuweza kuutumia utaratibu mzuri na imara wa fedha.
And beside of that we became friends, which is, on a personal level, very important for me during my stay in Tanzania.
Na ukiachana na kazi tumekuwa marafiki, ambayo ni kwenye ngazi binafsi imekuwa muhimu sana kwa kipindi nilichokaa Tanzania.

I really want to thank you all for your collaboration, each in your own role. It is because of you I could do the things I did.

Although I worked mostly on the office of Sharing Worlds Tanzania, and less with the groups of Sharing Worlds I realise that the groups supported by Sharing Worlds Tanzania are the most important. It is all about the work you do and about the people who you are doing this work for.

It is about SHDEPHA+, Matumaini, WEMU and the people with Hiv/Aids you support. Or maybe better, like Matumaini says, the people living with hope.
It is about Tumaini Women Group, Mwangaza, Mhenga Orphan Trust Fund and the vulnerable children you support.
And it is about Mapinduzie and REONESCA and the people who you reach for Hiv-prevention.

It is about the work you are doing because you see the needs in the community. And it is about the way you contribute to strengthen your community.

I really hope SWT and the groups will build further on the foundation we all together made. That you make stronger what is already build.

Because, and let me finish with some words which Pendo wrote somewhere on her computer;
with the work of Sharing Worlds Tanzania and the work of all the groups, you are building a country, your beautiful country Tanzania.

Sonnet van de uitgedroogde aarde
Nov 2nd, 2010 by Sharing Worlds

Meer dan een half jaar geleden schreef ik een gedicht en gister vond ik deze bij het opruimen weer terug. Alhoelwel ik me op dit moment anders voel dan toen ik het gedicht schreef, vind ik het nog steeds herkenbaar en wil ik het graag met jullie delen.

Sonnet van de uitgedroogde aarde

In dit eindeloze landschap
Waar niets valt te beleven
Waar slecht zand kan overleven
In dit niets staat alles schrap

In deze droge dorre stad
Waar de liefde niet kan wonen
Waar niets zich werkelijk kan tonen
In deze schraalte moet je wat

Dus laat de tranen welig vloeien
Als een stromende rivier
Laat de liefde lustig bloeien.
Toon je wezen fair en fier

Geef je hart aan hem of haar
Wild onstuimig, openbaar

Leef het leven, echt en waar!

Walter

Joseph Harod
Okt 30th, 2010 by Sharing Worlds

Vanochtend, vrijdag 22 oktober 2010, hebben we het trieste nieuws ontvangen dat Joseph Harod, een van de scholieren die door Sharing Worlds ondersteund werd, een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Joseph was 17 jaar en woonde in het dorp Chikopelo (zo’n 75 km buiten Dodoma)
We zijn ontzettend verdrietig en aangeslagen.

Nee echt niet, we zijn niet dronken :-)
Aug 22nd, 2010 by Sharing Worlds

Na Fanta (de eerste kleine van Bora) en de 2 puppies Cola en Spritey (die helaas al dood zijn) vonden we dat we met betere namen moesten komen in plaats van de soda-afgeleiden. We hebben de nieuwe kids van Bora dan ook gedoopt tot Tia Maria, Amarula en Frappacino. Bora vindt het best maar of de nieuwe eigenaren van de katjes deze namen zullen houden is natuurlijk zeer de vraag :-)

Tia Maria, Amarula en Frappacino en moeder Bora Amarula

Spanje? Of toch een van de armste landen ter wereld, Tanzania?
Aug 22nd, 2010 by Sharing Worlds

Universiteit van Dodoma (U-dom)-1 Universiteit van Dodoma (U-dom)-2

Logo van U-dom, de nieuwe universiteit in Dodoma
Vandaag zijn we (Lotte, Robin, Lars en Walter) naar U-dom, de nieuwe universiteit van Dodoma, gegaan. Christopher, een van de studenten die door Sharing Worlds ondersteund is, wilde ons wel rond leiden op zijn Universiteit. Het is allemaal begonnen met het gebouw op het fotootje hier (links) onder, wat oorspronkelijk een gebouw van de CCM (de heersende partij in Tanzania) was waar jaarlijks de algemene vergadering gehouden werd.

Universiteit van Dodoma (U-dom)-3 Universiteit van Dodoma (U-dom)-4

Nu is het geheel in een paar jaar al uitgegroeid tot een enorm complex wat plek bied voor 11 faculteiten en zo’n 20.000 studenten.

Universiteit van Dodoma (U-dom)-5 Universiteit van Dodoma (U-dom)-6

Alhoewel het witte complex, dat letterlijk en figuurlijk boven Dodoma uit toornt, nu al enorm is, wordt er op het gigantische terrein nog volop gebouwd. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk zo’n 50.000 (!) jongeren hier studeren.

Universiteit van Dodoma (U-dom)-7 Universiteit van Dodoma (U-dom)-8

Schaduw en zon
Aug 21st, 2010 by Sharing Worlds

Helaas heeft Sahring Worlds (nog?) niet al te veel volgers op mijn Twitter maar wel enkele trouwe :-) Een van hen (@EricNL) was erg onder de indruk van een paar berichtjes die ik gister schreef. Hij raadde me aan ze op mijn blog te zetten zodat meer mensen het zouden kunnen lezen. Nu bij deze dan:

Vananvond ergens Kiti Moto (warme stoel????), is varkensvlees, eten met Paulo. We noemen elkaar my shadow maar hij is meer mijn zon :-)
Nu met Wilders bijna aan de macht in NL: maak een vriend met iemand uit het buitenland. Ik weet nu hoe moeilijk het kan zijn in een vreemd land. En dan heb ik het nog gemakkelijk met mijn relatieve rijkdom. Dus maak contact met je schaduw en wellicht vind je een zon!

Pesa Feda Hela Bakes Chapaa Chapoo Chumaz Doo Munde
Jul 15th, 2010 by Sharing Worlds

Allemaal woorden in het Swahili die geld betekenen.
Geld speelt natuurlijk een belangrijke rol binnen ons werk. Alle groepen die we ondersteunen hebben met geld te maken en moeten leren daar goed mee om te gaan. Daar hoort ook een goede boekhouding bij.
Vorige week hebben we dan ook een boekhoudworkshop aan hen gegeven.

De voorbereidingen gingen bij tijd en wijle moeizaam, er moest dan ook een passend boekhoudsysteem op papier ontwikkeld worden voor de groepen. Maar uiteindelijk is er door alle staf en vrijwilligers hard gewerkt om een goede workshop neer te zetten. Vervolgens zette de deelnemers zich enorm in om de toch zeer moeilijke materie enigszins onder de knie te krijgen.

2 dagen van hard werken en ook veel plezier met elkaar:

Sharing Worlds op Twitter
Jul 15th, 2010 by Sharing Worlds

Sharing Worlds is nu ook op Twitter en daar krijg je nog meer inzicht in het leven van een Nederlandse vrijwilliger (Walter) in Tanzania. So Follow me on Twitter of lees de regelmatige nieuwe Twitter berichtjes op onze website


Fainali WK2010
Jul 15th, 2010 by Sharing Worlds

Voor de finale zijn Paulo Lars en ik op zaterdag met de bus naar Dar es Salaam vertrokken. Robin en Moniek (zijn zus) en Isabel (haar dochter) was daar al. Eerst een dagje aan het strand, voor de eerste keer voor Paulo. Vervolgens met zijn alle naar Trinity een Nederlands café-restaurant met een groot scherm om de finale te bekijken. Er waren een paar honderd Nederlanders, waarvan veel in het Oranje gekleed en een enkele Spanjaard.

Vul hier je email adres in om een email te krijgen als er een nieuw blog bericht is:

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa
© Sharing Worlds Foundation